OPVOEDING.BE

Wegwijs

 

 

Als ouder ga je vaak uit van een eigen idee hoe je best kan opvoeden.  In de omgang met je kind merk je evenwel gemakkelijk dat het niet helemaal lukt.  Het is vaak je kind die vraagt om een eigen manier van opvoeden en zo iets anders in je wekt.  Hoe inspiratie opdoen.

In onderzoek wordt vaak gezocht waar opvoeden in essentie best om kan draaien of ook om kan draaien.  Recent kwamen begrippen als co-regulatie, agency, ondersteunend opvoeden, verbindend opvoeden, activerend opvoeden, krachtgerichte benadering, neuropedagogie en schemapedagogie op de voorgrond.  Hoe ze in je eigen opvoeden integreren.

Uit wat je als ouder ervaart en weet via contact met anderen, haal je het beste om verder te handelen.  Hoe hier, ook voor jezelf, voordeel mee doen.  Wat neem je mee in de opvoeding van vroeger en nu.

In de opvoeding werd autoritair zijn als ouder ingewisseld voor communicatief zijn en dialoog, uitgaand van gelijkwaardigheid.  Thans treedt ondersteunend en activerend zijn als ouder op de voorgrond met aanspreken van eigen krachten van het kind.   Hoe zo polarisering tussen ouder en kind vermijden en tegemoet weten komen aan nieuwe uitdagingen in deze snel evoluerende tijd.

Opvoeden omvat een geheel aan processen.  Hoe ze voor jezelf als ouder of voor je kind meer zichtbaar, werkbaar en situeerbaar maken, met meer resultaat.  Welke zijn deze processen en hoe erop inspelen.

Er is je kind met zijn opvoedingsvraag, samenhangend met leeftijd, eigen verhaal, situatie en aan wat nood.  Zo ook ben jij er zelf met je eigen noden  en antwoord als volwassene, wie jij bent en wil zijn en wat je voor je kind kan betekenen.  Hoe beide in balans brengen, met aandacht voor kind en ouder. 

Ouder-zijn wordt bijwijlen mogelijk ervaren of omschreven als vermoeiend, belastend en inperkend.  Hoe dit voorkomen of tegengaan en je goed voelen als ouder, relatiepartner en persoon. 

Opvoeden voor je als ouder is voortdurend iets nieuw en onbekend.  Iets als te verkennen, wat mogelijk aanvoelt als avontuur.  Je kind in ontwikkeling, jezelf ook als ouder en je situatie samen met anderen zijn voortdurend in evolutie en verandering.  Hoe jezelf, je kind en de omgevende sociale realiteit niet verliezen, met de nodige aandacht voor elk.

Opvoeden niet vanuit wat je als ouder of kind moet, binnen kaders, modellen, gebruiken en verwachtingen, die erg op elkaar lijken.  Maar vanuit wat is, wie je bent als ouder en kind, wat je wil en zelf kiest, in een snel veranderende wereld van verscheidenheid.  Met jezelf als ouder en kind en je eigenheid als uitgangspunt en richting.  Je eigen weg en geluk zoekend.  Meer vloeiend en minder vast, meer dichtbij en minder veraf.

Tekstvak: Over opvoeden gesproken - Onderzoek vertaald in praktijk  - Voor de toekomst van het opvoeden- Met info

Ondersteunende wetenschappelijke opvoedingsinformatie voor ouder en kind vanuit eigen handelen, situatie, keuze en kracht en vanuit wie je bent en hoe je wil zijn.  Ook te beluisteren als podcast!
Door onderzoek te vertalen naar praktijk nieuwe mogelijkheden aanbieden, zonder in vraag te stellen of te willen veranderen.

Leesrek

 

vormings- & onderzoekscentrum
              
info@opvoeding.be

Encyclopedie als podcast


Je kan de alfabetisch geordende opvoedingsthema's ook als podcast beluisteren.  Dit kan door het deel van de encyclopedie waarin je gekozen thema te vinden is te openen en vervolgens te downloaden met het download-symbool bovenaan.  Vervolgens kan je dit gedownload bestand openen vanuit Word.  In Word kies je voor Controleren en vervolgens Voorlezen.  Je kan dan naar het gewenste opvoedingsthema gaan en met de play-pijl het fragment beluisteren als podcast.  Veel luistergenot!  Je kan dit het gemakkelijkst uitproberen met het Rond punt opvoedingsthema.  Zo nodig converteer je Pdf naar Word en sla je een kopie op.  Eens gevonden hoe het werkt, is het heel gebruiksvriendelijk.  Een streepje rustige of klassieke muziek afspelen op de achtergrond in een splitscreen-weergave kan het geheel volledig maken.

 

 

 Interesse in
opvoedingsactualiteit?  
Klik hier

    J e   k a n   z o e k e n :   
.
alfabetisch :
A - El (
deel 1), Em - Ge (deel 2),  Gi - Jn (deel 3),
Jo - Li (
deel 4), Lj - On (deel 5), On - Ov (deel 6),
Ov - Re (
deel 7), Re - Sc (deel 8), Sc - Sd (deel 9),
Se - To (
deel 10), Tr - Vr (deel  11), Vr - Ze (deel 12)
Ze - Z (
deel 12bis), A - Z  (index)

.
thematisch telkens breder :
communicatie en eigen dynamiek (
deel 1),
gedragsomgang en welzijn (
deel 2),
interactie en beeldvorming (
deel 3),
modellen en leren (
deel 4),
begeleidingsomgang en ontwikkeling (
deel 5),
ouderschap en opvoeding (
deel 6),
het reactieve en (probleem)oplossing (
deel 7),
relationele en referentiële (
deel 8),
sociale omgang  en schema-ontwikkeling (
deel 9),
taal en verandering (
deel 10),
verbinding en waardering (
deel 11),
wereld- en zelforiëntatie (
deel 12 & 12bis)

Leesrek (vervolg)

 

Inhoudsindex

 

 S N E L Z O E K E R !  

   Alle opvoedingsthema’s op een rij

Leesrek (slot)

 

  U I T G E L I C H T


Allerlaatste
(onderzoeks)nieuws volgen? 
Klik hier

  B E L I C H T

Rond punt

    J e   k a n   z o e k e n :   
.
alfabetisch :
A - El (
deel 1), Em - Ge (deel 2),  Gi - Jn (deel 3),
Jo - Li (
deel 4), Lj - On (deel 5), On - Ov (deel 6),
Ov - Re (
deel 7), Re - Sc (deel 8), Sc - Sd (deel 9),
Se - To (
deel 10), Tr - Vr (deel  11), Vr - Ze (deel 12)
Ze - Z (
deel 12bis), A - Z  (Inhoudsindex)

.
thematisch telkens breder :
communicatie en eigen dynamiek (
deel 1),
gedragsomgang en welzijn (
deel 2),
interactie en beeldvorming (
deel 3),
modellen en leren (
deel 4),
begeleidingsomgang en ontwikkeling (
deel 5),
ouderschap en opvoeding (
deel 6),
het reactieve en (probleem)oplossing (
deel 7),
relationele en referentiële (
deel 8),
sociale omgang  en schema-ontwikkeling (
deel 9),
taal en verandering (
deel 10),
verbinding en waardering (
deel 11),
wereld- en zelforiëntatie (
deel 12 & 12bis)

 Z O E K T I P !

Met info je situeren in wat je doet en mogelijk is

    INFORMATIEVE OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Leesrek (English)

 

Deze website is :

 

¨ Informatief

¨ Wetenschappelijk

¨ Procesmatig

¨ Handelingsgericht

¨ Contextueel

  A L S  P O D C A S T

Tekstballon: rechthoek met afgeronde hoeken:

1. Download Encyclopedie-PDF

2. Open PDF in Word

3. Kies Controleren > Voorlezen

4. Klik op > Pijl

of snelkoppeling :

ALT  

SPATIE

CTRL 

Demo resultaat :

Ter ondersteuning van dit project kan je editie 2024 in boekvorm verkrijgen via encyclopedie@opvoeding.be.

Tekstvak: Up-to-date 2024

Wat betekent het te kiezen voor een kind en het op te voeden in een snel evoluerende diverse cultuur met heel nieuwe accenten en nieuwe dimensies waarin groepen hun plaats opeisen.  Hoe hieraan een nieuwe eigen invulling weten geven in een veranderende context en met de hulp ervan.

Alle opgenomen opvoedingsinformatie is terug te vinden in afzonderlijke opvoedingsthema's.  Je vindt ze hieronder alfabetisch geordend in 12 wetenschappelijke delen.  Ze geven de nieuwste opvoedingsinzichten en methoden weer uit onderzoek. Het gebruikt referentieel kader biedt hierbij een situering en omkadering voor deze wetenschappelijke opvoedingsinzichten en methoden. Hoe ze  samen te brengen tot een en-en verhaal. Aandacht bieden aan wat iets refereert, kan hiertoe een basis bieden.  Welke van de beschikbare opvoedingsmogelijkheden voor je meer of minder bruikbaar zijn en je mogelijk inspireren is uiteraard afhankelijk van de context, cultuur, situatie en omstandigheden, van je kind en zijn persoonlijkheid, zoals zijn gevoeligheid en van jezelf als ouder en je ervaringen, persoonlijkheid en voorkeur.

Op de site ligt erg de nadruk op inhoud aanbieden en hier rustig de tijd voor nemen.

 

Wetenschappelijke Encyclopedie ‘(P)referentiële opvoeding en begeleiding van a tot z’ in PDF- of HTML-weergave
Klik hier

  ALL- L I C H T

Verkorte weergave

 

Selectieve weergave

 

Beknopte visuele en auditieve weergave encyclopedie
aangemaakt met artificiële intelligentie
toegankelijk via aanklikken van persoon-pictogram links boven
auditieve weergave vraagt een schermlezer,
zoals NVDA, JAWS, VoiceOver, ChromeVox

Thema selectie encyclopedie
aangemaakt met artificiële intelligentie
toegankelijk via aanklikken van persoon-pictogram links boven
auditieve weergave vraagt een schermlezer,
zoals NVDA, JAWS, VoiceOver, ChromeVox

  I N GE L I C H T